Cenník - FERBA_SK

preprava nákladov
Navigator
Prejsť na obsah
   CENNÍK:
  1 Km ------------------------------------------------- 1,1 €
  1 hod. práce s hydraulickým ramenom-------- 29,9 €
           (počíta sa každá započatá polhodina)
  Zloženie palety------------------------------- 3,5 €/ ks


 K uvedeným cenám je potrebné pripočítať 20% DPH
UPOZORNENIE :
  • Nie je možné manipulovať s bremenom (materiálom) na nespevnenom, podmočenom a nerovnom povrchu z dôvodu rizika zaborenia či prevrátenia vozidla.
  • Pri použití cesty spoplatnenej mýtnym poplatkom, je potrebné výšku poplatku pripočítať k cene prepravy
  • Cenové sadzby platia aj pri tzv. márnej jazde vozidla.
ferba 2019
© ferba 2019
Návrat na obsah